Privacy verklaring en Cookiegebruik

Welke persoonsgegevens verzamel ik, hoe en hoe lang bewaar ik ze en welke cookies zitten er in mijn site?

Klaasje Peters, gevestigd in Heidemeer 62, 8445 SB Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Klaasje Peters
Heidemeer 62
8445 SB Heerenveen

Klaasje Peters is de Functionaris Gegevensbescherming van Klaasje Peters. Zij is te bereiken via info@klaasjepeters.nl

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Klaasje Peters verwerkt geen persoonsgegevens via de website

 

Gebruik van foto’s van personen op mijn website

Ik gebruiken foto’s op onze website waarop enkele personen herkenbaar in beeld zijn. Waar mogelijk hebben wij contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Staat u  op een van deze foto en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@klaasjepeters.nl zodat ik de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers, en ook niet van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@klaasjepeters.nl, dan verwijderen ik deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Klaasje Peters neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Ik verwerkt geen gegevens via de website.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Via de website verzamel ik geen gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klaasje Peters verstrekt nooit  aan derden

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klaasje Peters gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 26 maanden

Meer over cookiegebuik op specifiek deze website vind je hier: cookiechecker.nl

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Ik verzamel via de website geen persoonlijke gegevens.
Mocht je toch  van mening zijn dat ik gegevens bezit die ik via de website heb verzamelt dan heb je  het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Klaasje Peters wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Klaasje Peters neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@klaasjepeters.nl.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@klaasjepeters.nl